تدریس خصوصی نقاشی
http://www.dabi.ir/elnazboorangالناز بورنگ    09192975684

نقاشی طراحی طراحی چهره آبرنگ رنگ روغن نگارگری

نقاشی
طراحی
طراحی چهره

طراحی چهره با آبرنگ
طراحی چهره رنگ روغنی
نگارگری


آموزش و تدریس خصوصی نقاشی

آموزش و تدریس خصوصی نقاشی  آبرنگ    09192975684

آموزش و تدریس خصوصی نقاشی رنگ روغنی

آموزش و تدریس خصوصی نگارگری  09192975684

آموزش نقاشی طبیعت و غیره  (دریا جنگل گلدان .......)

مدرس نقاشی و سفال -آموزشگاه فدک    09192975684
مدرس نقاشی - مدرسه علم و ایمان - آموزشگاه پویندگان
مدرس نقاشی و سفال - مدرسه گویا (دبستان)
کارشناس مسئول فرهنگی هنری  - کارشناس مسئول فرهنگی هنری
مدرس نقاشی و نگارگری - آموزشگاه کمال هنر
عضو موسسه توسعه هنری و فرهنگی هنرمندان
دارای کارت شناسایی صنایع دستی از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
برگزاری بیش از پنج نمایشگاه انفرادی در رشته نگارگری و نقاشی دکوراتیو
شرکت در بیش از ده ها نمایشگاه هنری گروهیتماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات

برخی از کلمات کلیدی ثبت شده توسط فروشگاه

آموزشگاه نقاشی   -  تدریس خصوصی نقاشی  -  مدرس نقاشی و سفال  -  مدرس نقاشی  -  نقاشی رنگ روغنی  -     -