ستاره جعفری جوزانی روانشناس فردی و زوج درمانگر
http://www.dabi.ir/setarehjafarijozaniستاره جعــفری جـــوزانــی روانشناس فردی و زوج درمانگر
 نیاوران:22280882-22280883
 زعفرانیه :22439355-22433324-09196810307

 
کارشناس ارشد روانشناسی ،روان درمانی 
عضو انجمن روانشناسی ایران
متخصص رویکرد آلبرت الیس (rebt )
متخصص cbt(درمان شناختی رفتاری)
مشاوره و درمان اختلالات روانشناختی
- مشاوره و روان درمانی اختلالات اضطرابی و افسردگی
- مشاوره و روان درمانی وسواس های فکری و عملی
- مشاوره و روان درمانی اختلال وحشت زدگی و استرس پس از سانحه
- ارزیابی شخصیت با آزمون های استاندارد جهانی
- مشاوره در حوزه سبک زندگی و ارتقای فردیتماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید