مطب دکتر محمود مقیمی
http://www.dabi.ir/drmoghimi  • کلینیک تخصصی ابن سینا:
  • ختنه
  • واکسیناسیون
  • تغذیه و رشد
  • سوراخ کردن گوش
  • بهترین زمان ختنه یک ماه اول بعدازتولد است
  • ختنه از عفونت های ادراری جلوگیری می کند
  • واکسیناسیون توسط متخصص از بهترین واکسن های موجود باکمترین عارضه تزریق می گرددتماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید