مركز مشاوره و روان شناسی پندار برتر
http://www.dabi.ir/drmostaan            بهترین مرکز مشاوره در شمال تهران
                                    22729681-09108712343

                                مجدالدین مستعان 

شنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۲۰
پیج اینستاگرام:Golden.minds111@

- مشاور خانواده- روان شناس ورزشی
- شماره پروانه نظام روان شناسی: 4464
- دکتری مشاوره خانواده
- کارشناس ارشد روان شناسی ورزشی
- عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران- انجمن روان شناسی ایران-انجمن مشاوره ایران- انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان- انجمن روان شناسی سلامت- انستیتو روان کاوی تهران- انجمن روان شناسی ورزشی و رفتار حرکتی ایران-انجمن سرای اهل قلم
- حوزه کاری: 1- روان شناسی فردی- 2- مشاوره خانواده (پیش از ازدواج-والد فرزند)- 3 -مشاوره روان شناسی ورزش و آمادگی ذهنی (استعدادیابی روان شناختی-حرفه ای و مسابقات-آمادگی ذهنی کنترل وزن و ...)
- رویکرد درمانی: واقعیت درمانی؛ درمان کوتاه مدت راه حل محور؛ رفتاری-شناختیتماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید