دفتر نمایندگی بیمه سامان کد ۸۱۶۹
http://www.dabi.ir/bimehsaman8169


si8169.ir

 

دفتر نمایندگی بیمه سامان کد ۸۱۶۹
09128755769
معتبر ترین نمایندگی بیمه سامان در غرب تهران 
به صورت آنلاین و حضوری

44325948 - 44317623

 
 
ارائه دهنده کلیه خدمات بیمه ای
 

- بیمه درمان انفرادی و درمان خانواده

- بیمه درمان شرکت ها و سازمان ها

- بیمه عمر و تشکیل سرمایه

- بیمه سرمایه گذاری متصل به بازار بورس 

- بیمه حوادث و کرونا

- بیمه موبایل، تبلت، ساعت هوشمند و کنسول بازی

- بیمه های مسافرتی خارج از کشور

- بیمه حیوانات خانگی شامل سگ، گربه و پرندگان زینتی

- بیمه ثالث و بدنه خودرو (طرح های متنوع  بر اساس عملکرد کیلومترشمار خودرو)

- انواع بیمه های مسئولیت و مهندسی

- بیمه آتش سوزی همراه پوشش سرقت و زلزله

- انواع بیمه های باربری

- بیمه های مسئولیت

- بیمه های مهندسی

- بیمه درمان انفرادی و درمان خانواده

- بیمه درمان شرکت ها و سازمان ها

- بیمه عمر و تشکیل سرمایه

- بیمه سرمایه گذاری متصل به بازار بورس (یونیت لینک)

- بیمه حوادث و کرونا

- بیمه موبایل، تبلت، ساعت هوشمند و کنسول بازی

- بیمه های مسافرتی خارج از کشور

- بیمه حیوانات خانگی شامل سگ، گربه و پرندگان زینتی

- بیمه ثالث و بدنه خودرو (طرح های متنوع  بر اساس عملکرد کیلومترشمار خودرو)

- انواع بیمه های مسئولیت و مهندسی

- بیمه آتش سوزی همراه پوشش سرقت و زلزله

- انواع بیمه های باربری

- بیمه های مسئولیت

- بیمه های مهندسیتماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید