روانشناس دکتر پروانه پرندین(مشاوره زوج پیش از ازدواج درمان های فردی)
http://www.dabi.ir/drparandin                                     دکتر پروانه پرندین
                             09195363644-02122717933

                مشاوره زوج - پیش از ازدواج- درمانهای فردی
  زوج درمانی براساس سه رویکرد بر اساس  تیپ شخصیتی شما و طرحواره درمانی و ایما گو تراپی


دانشجوی دکترای روانشناسی تخصصی و ارشد بالینی و کارشناسی روانشناسی عمومی و مدرس دوره های مردجذاب - زن جذاب 
 
نوع تخصص و خدمات"
 
متخصص در درمانهای فردی رشد و ارتقای شخصیت 
مشاوره پیش از ازدواج (با جدیدترین متد ودر  سنجش 15 بعد شخصیتی )
 زوج در مانی (مشاوره حل تعارضات زناشویی و خیانت زناشویی و بهبود روابط زوجی )
عضو انجمن سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران 
 
 
سوابق حرفه ای‌ تحصیلی "
 
گذرندان دوره های  تحلیل دوره تیپ شناسی شخصیت و اختلالات سخصیت 
 
برگزاری گروه درمانی در کلینیک آوینه زیر نظر دکتر بیتا حسینی
وگذراندن چندین دوره تحت سوپروایزی دکتر بیتا حسینی
 
گذراندن دوره های 
ایماگو تراپی
طرحواره درمانی
نشانه شناسی اختلالات روانی بر اساس DSM
دوره ACTپیشرفته 
دوره ،TPSC(روانی ،-جنسی )و سکس تراپی
دوره عصب روانکاوی
درمان سیستمی و یکپارچه نگر
اسکیماتراپی  
 
ودوره های زوج درمانی براساس طرحواره درمانی روجین و بر اساس تیپ شخصیتی زجین  و ایماگو و براساس رویکرد گاتمن


روانشناس دکتر پروانه پرندین(مشاوره زوج پیش از ازدواج درمان های فردی) شروع مسیر یابی توسط ویز شروع مسیر یابی توسط گوگل مپ اشتراک گذاری فوری توسط واتساپ واتساپ اشتراک گذاری فوری توسط تلگرام تلگرام

تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید