تولید و چاپ نایلون و نایلکس و سلفون بلار
http://www.dabi.ir/belar



تولید و چاپ نایلون و نایلکس و سلفون بلار 09124000175
تولید و چاپ نایلون های فروشگاهی و تبلیغاتی
پخش انواع سلفون های چسب دار
پخش کیسه های بسته بندی
پخش انواع چسب پهن و باریک 
پخش تسمه بسته بندی 
ارائه کلیه ملزومات بسته بندی
شماره های تماس: 
66492124   و  66492913



تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات

برخی از کلمات کلیدی ثبت شده توسط فروشگاه

نایلون و نایلکس  -  چاپ نایلون  -  چاپ نایلکس   -   پخش چسب  -  

مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید