کارشناس رسمی دادگستری
http://www.dabi.ir/karshenasrasmi               کارشناس رسمی دادگستری (راه و ساختمان) 09383016647
شاپور ذکاوت
مهندس پایه یک نظام مهندسی - کارشناس رسمی دادگستری 
همکاری با مهندسین مشاور و پیمانکاران برنامه ریزی و اقتصادی نمودن پروژه ها
مدیر طرح عامل چهارم نظارت عالیه مدیریت پروژههای عمرانی (راهسازی ساختمانی و ....)
مدیریت پیمان اجرا و نظارت
کارشناس رسمی دادگستری داوری و رفع اختلالات طرفین
خدمات ارزیابی ویژه شرکت ها و افزایش سرمایه
ارزیابی دارایی ها ،املاک دفاتر و کارخانجات 
قیمت گذاری رسمی املاک و پروژههای عمرانی و....
شماره های تماس:
09383016647
تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید